Tái đàn thận trọng
Giá lợn đang rất cao, là nguyên nhân thúc đẩy nhiều hộ tái đàn ồ ạt, trong khi nguy cơ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) bùng phát trên diện rộng là rất...

Chi tiết