Chính sách môi trường và xã hội

An toàn, sức khoẻ và an ninh cộng đồng

1. Mavin Group xác định rằng các hoạt động sản xuất, kinh doanh của chúng tôi sẽ không gây ra những tổn hại hoặc tiềm ẩn các rủi ro và tác động bất lợi đến cộng đồng thông qua thực phẩm và điều kiện an toàn. Theo đó, Mavin Group tích cực và chủ động ngăn ngừa các sự cố về môi trường, an toàn và sức khoẻ có thể xảy ra và bị gánh chịu bởi cộng đồng thông qua các biện pháp tránh, phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu tác động của chất thải và vật liệu nguy hại (nếu có).

2. Mavin Group cam kết mỗi sản phẩm được sản xuất ra đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng và an toàn; cụ thể, Mavin Group sẽ xây dựng chuỗi sản phẩm khép kín theo mô hình “từ nông trại đến bàn ăn” để có thể kiểm soát tốt các rủi ro tiềm ẩn về an toàn thực phẩm dọc theo quá trình này. Đồng thời, Mavin Group sẽ đầu tư nghiên cứu bài bản để tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt và an toàn bắt đầu từ công thức, quy trình sản xuất, máy móc và dây chuyền công nghệ, phương thức bảo quản cho tới thiết kế bao bì. Mavin Group nói không với các thành phần không có lợi và tiêu cực đến sức khoẻ của người tiêu dùng nói riêng và cộng đồng nói chung ở hiện tại và cũng như trong tương lai

3. Mavin Group sẽ chú trọng áp dụng các tiêu chuẩn, yêu cầu nghiêm ngặt trong lĩnh vực sản xuất mà chúng tôi tham gia được quy định bởi Việt Nam và các tổ chức quốc tế uy tín ban hành được thừa nhận rộng rãi như TCVN, QCVN, ISO, HACCP, GAP, … để quản lý tốt nhất chất lượng sản phẩm của mình; ngoài ra, Mavin Group đảm bảo rằng các thực hành của chúng tôi trong sản xuất cũng sẽ phù hợp với các hướng dẫn về EHS của Nhóm Ngân hàng Thế giới và hướng dẫn cụ thể đối với ngành chăn nuôi gia súc, chế biến thịt, thuỷ sản, gia cầm, thực phẩm và đồ uống của IFC từ khâu thu hoạch, chế biến sau thu hoạch, đóng gói, lưu trữ và phân phối tới người tiêu dùng.

4. Mavin Group đảm bảo rằng các thông tin liên quan đến sản phẩm được sản xuất ra bao gồm thành phần, hướng dẫn bảo quản và sử dụng, thông tin dinh dưỡng và an toàn cùng với đó là các thông tin về nguồn gốc xuất xứ, điều kiện chăn nuôi, thu hoạch và chế biến, bảo quản sẽ được cung cấp tối đa, rộng rãi và công bằng tới tất cả người tiêu dùng nhằm đảm bảo rằng Khách hàng có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp và đáp ứng nhu cầu.

5. Mavin Group sẽ tham gia tích cực vào cộng đồng và gắn kết với các bên liên quan về khía cạnh môi trường và xã hội, bao gồm:

- Thông tin về MTXH có liên quan đến hoạt động của chúng tôi sẽ được công khai phù hợp, đồng thời chúng tôi sẽ thực hiện các tham vấn chủ động và tích cực trong suốt quá trình hoạt động của các cơ sở thuộc sở hữu của Mavin Group thông qua cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại được phát triển tốt.

- Mavin Group sẽ thiết lập một cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của các bên liên quan trong và ngoài, bao gồm nhân viên, đối tác, cộng đồng nơi mà họ có thể đưa ra những quan ngại của mình về các hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng các khiếu nại sẽ được tiếp nhận và xử lý một cách thoả đáng bởi bộ phận có trách nhiệm thông qua quy trình tiếp nhận, trao đổi, giải quyết và phản hồi tích cực.

- Mavin Group đảm bảo rằng các nhân viên và đối tác của chúng tôi sẽ hiểu rõ các yêu cầu về MTXH của chúng tôi để thực hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn, an ninh và sức khoẻ cho cộng đồng, các văn hoá và phong tục truyền thống địa phương được tôn trọng thích hợp.

- Mavin Group nỗ lực để xây dựng và triển khai các chương trình phát triển cộng đồng cho các địa phương nơi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chúng tôi diễn ra; đồng thời, Mavin Group sẽ chủ động tham gia sâu rộng vào các chương trình đóng góp xã hội khác được khởi tạo bởi chính quyền và các tổ chức dân sự phù hợp khi thích hợp. Các chương trình phát triển cộng đồng của chúng tôi bao gồm (nhưng không giới hạn):
(i) hỗ trợ tài chính cho các trường hợp khó khăn, yếu thế;
(ii) hỗ trợ nhân đạo trong các tình huống thiên tai khẩn cấp;
(iii) đóng góp xây dựng cơ sở tiện ích cho cộng đồng; và
(iv) tặng quà, cấp học bổng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

6. Với mục tiêu phát triển bền vững và gắn kết sự phát triển của mình với sự phát triển chung của cộng đồng, Mavin Group đảm bảo rằng:

(i) các hoạt động của Mavin Group sẽ luôn tuân thủ pháp luật hiện hành;
(ii) đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng;
(iii) sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho cộng đồng;
(iv) đồng hành cùng các đối tác vì mục tiêu phát triển bền vững.