Chính sách môi trường và xã hội

Lao động và điều kiện làm việc

1.    Mavin Group cam kết và đảm bảo rằng quyền con người được tôn trọng và thúc đẩy trong hoạt động kinh doanh sở hữu cũng như trong chuỗi cung ứng của mình. Theo đó, các hành vi lao động trái luật sẽ bị nghiêm cấm, ví dụ, lao động chưa thành niên trái luật, lao động cưỡng bức, lạm dụng lao động, phân biệt đối xử trong lao động, quấy rối tình dục, … Bởi vậy, Mavin Group sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất và thực hành tốt nhất về lao động; theo đó, các quy định pháp luật, tiêu chuẩn về lao động và điều kiện làm việc sẽ được lồng ghép vào nội quy và chính sách lao động của chúng tôi. Mavin Group sẽ nỗ lực xây dựng môi trường làm việc hiện đại và văn minh mà ở đó quyền lợi theo quy định của người lao động được đảm bảo, bao gồm (nhưng không giới hạn) thương lượng lao động tập thể, công đoàn đại diện, tiền lương tử tế và công bằng, cơ chế khiếu nại,… và chúng tôi khuyến khích nhân viên của mình cam kết và thực hành đối xử bình đẳng với nhau, không phân biệt đối xử về tôn giáo, giới tính, nguồn gốc dân tộc và vùng miền.

2.    Mavin Group mong muốn rằng người lao động chúng tôi, cũng như của các đối tác của chúng tôi làm việc trong điều kiện an toàn và được chăm sóc sức khoẻ tốt, cụ thể:
•    Nhân viên sẽ được đào tạo về hệ thống quản lý và biện pháp an toàn trước khi thực hiện công việc, việc hướng dẫn về an toàn sẽ được thực hiện định kỳ cho người lao động.
•    Cung cấp đầy đủ và miễn phí các phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) cho nhân viên và các biện pháp an toàn để đảm bảo an toàn cho nhân viên trước và trong quá trình làm việc.
•    Hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) sẽ được trang bị tại tất cả văn phòng, nhà xưởng của Mavin Group và các đối tác phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời việc huấn luyện và diễn tập về PCCC sẽ được thực hiện hàng năm để đảm bảo nhân viên của chúng tôi luôn có kỹ năng và phản ứng tốt khi xảy ra các sự kiện cháy.
•    Mavin Group sẽ thực hiện các chương trình chăm sóc sức khoẻ định kỳ cho nhân viên phù hợp với quy định hiện hành.
•    Mavin Group cam kết rằng các chương trình quản lý và giám sát về an toàn tại nơi làm việc sẽ được thiết lập và thực thi để đảm bảo rằng những cam kết của chúng tôi được tôn trọng và thực hiện tại nơi làm việc bao gồm thuộc sở hữu của chúng tôi và các bên liên kết của chúng tôi.

3.    Mavin Group luôn đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp của nhân viên cho sự phát triển chung và thành công của Mavin Group; do vậy, tất cả nhân viên của Mavin Group sẽ được tưởng thưởng xứng đáng với sự nỗ lực và đóng góp đó. Bởi thế, ngoài tiền lương được chi trả hàng tháng và thưởng tháng lương thứ 13, chúng tôi sẽ dựa trên kết quả kinh doanh hàng năm của Tập đoàn để chi trả thưởng hiệu quả công việc cho nhân viên của mình nhằm khuyến khích họ nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển và thịnh vượng chung của Mavin Group.

4.    Với mong muốn tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả, Mavin Group sẽ cung cấp các chương trình đào tạo bao gồm nội bộ và bên ngoài dành cho nhân viên để họ có cơ hội phát triển bản thân và đóng góp tích cực cho hoạt động của chúng tôi cũng như đóng góp chung cho sự phát triển của xã hội. Do vậy, chúng tôi sẽ phân bổ ngân sách hàng năm cho hoạt động này và khuyến khích nhân viên của mình tham gia các chương trình đào tạo phù hợp.

5.    Việc tạo dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại và nhân văn không chỉ được áp dụng ở Mavin Group mà còn được chúng tôi yêu cầu thực hiện trong chuỗi cung ứng của mình. Theo đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các đối tác của mình cung cấp việc làm tử tế cho người lao động mà ở đó các quyền lợi của người lao động được đảm bảo, an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp được quan tâm, và đồng thời các hành vi lao động trái luật và không phù hợp với quy tắc thông dụng gồm các hình thức lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, lạm dụng trong lao động, phân biệt đối xử, … sẽ bị nghiêm cấm hoàn toàn.