Chính sách môi trường và xã hội

Lao động và điều kiện làm việc

Mavin Group cam kết quyền con người được tôn trọng và thúc đẩy trong hoạt động kinh doanh sở hữu cũng như trong chuỗi cung ứng của mình. Theo đó, các hành vi lao động trái luật sẽ bị nghiêm cấm, cụ thể, lao động chưa thành niên trái luật, lao động cưỡng bức, lạm dụng lao động, phân biệt đối xử trong lao động, quấy rối tình dục, …

Mavin Group sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình tuân thủ các quy định,  tiêu chuẩn địa phương và quốc gia và thực hành tốt quốc tế về lao động và an toàn, vệ sinh lao động (“OHS”) áp dụng. Đồng thời, Chúng tôi khuyến khích người lao động của các Bên liên kết và Bên thứ ba của chúng tôi làm việc trong điều kiện an toàn và chăm sóc sức khoẻ tốt. Mavin Group sẽ cung cấp đào tạo cho nhân viên và các Bên thứ ba tại chỗ về các luật, quy định và thủ tục hiện hành về sức khỏe và an toàn cũng như cung cấp các thiết bị bảo vệ cá nhân cần thiết;

Mavin Group luôn đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp của nhân viên cho sự phát triển và thành công của chúng tôi; do vậy, tất cả nhân viên của Mavin Group sẽ được tưởng thưởng xứng đáng với sự nỗ lực và đóng góp đó thông qua lương, thưởng, đào tạo phát triển và phúc lợi. Ngoài ra, cơ chế giải quyết khiếu nại người lao động với những nguyên tắc đảm bảo bí mật, ẩn danh và không bị trừng phạt và không trả đũa theo quy định của các thủ tục hiện hành của công ty sẽ được cung cấp;