Mavin Group tự hào là một trong những Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam đã hoàn thiện được chuỗi khép kín “Từ Nông trại đến Bàn ăn”, bên cạnh đó chúng tôi luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển để mang lại những sản phẩm và chất lượng phục vụ tốt nhất tới Khách hàng. Hiện tại Công ty vẫn đang liên tục tuyển dụng các vị trí đến làm việc.
1 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020. Bình Định - Đồng Tháp - Hà Nam - Hà Nội (TP) - Hưng Yên - Nghệ An - Tiền Giang 31/12/2020
2 TUYỂN DỤNG NGÀNH THỦY SẢN Hà Nội (TP) - Hòa Bình 02/08/2020
3 GIÁM SÁT - ĐÀO TẠO TẠI TRẠI VỊT Hà Nội (TP) - Thái Bình 30/07/2020
4 Trưởng phòng thuốc thú y (Hà Nội) Hà Nội (TP) 30/07/2020
5 Phó phòng vịt giống Hà Nam - Hưng Yên - Nam Định - Thái Bình 30/06/2020
12