Giúp nông dân thoát nghèo
Sau 3 năm thực hiện, MAVIN và World Vision Việt Nam đã giúp hàng trăm hộ nông dân nghèo người dân tộc thiểu số được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi...

Chi tiết