Tập Đoàn Mavin: Lộ trình Công danh cho sự Phát triển Bền vững

Sau khi Dự án Lộ trình công danh thực hiện thành công tại Trụ sở chính, hôm nay 09/05/2024, Phòng Học hỏi và Phát triển (L&D) tiếp tục tổ chức buổi truyền thông triển khai xây dựng lộ trình công danh tại các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn.

Sự kiện có sự tham gia của ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, đại diện Ban Lãnh đạo ngành Feed và cán bộ Nhân sự các Công ty thành viên Mavin tham gia trực tiếp và online qua Zoom.

Phó Tổng Giám đốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án Lộ trình Công danh – nhằm tạo ra lộ trình sự nghiệp một cách bài bản, rõ ràng cho người lao động khi gia nhập Tập đoàn, đồng thời xây dựng bộ mô tả công việc đầy đủ nhất cho tất cả các vị trí công việc, giúp ổn định nhân sự và phát triển các chương trình đào tạo nghiệp vụ tùy theo yêu cầu từng vị trí.


Dự án dự kiến kéo dài trong 5 tháng, với tổng cộng 7 giai đoạn thực hiện.

Để Dự án thành công phục vụ cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu cán bộ Nhân sự của các đơn vị tham gia trực tiếp Dự án cần tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện dự án theo đúng tiến độ, đồng thời chịu trách nhiệm truyền thông dự án đến toàn thể CBNV đơn vị mình.