Mavin là Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao

Hà Nội, ngày 25/6/2018, Công ty Cổ phần Mavin Austfeed đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao Chứng nhận Doanh nghiệp Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao. 


Đây là ghi nhận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đối với những nỗ lực cho đầu tư công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào hoạt động sản xuất, chăn nuôi của Mavin. Theo ông David John Whitehead, Mavin đã và đang đầu tư rất nhiều cho công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ cao trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Mavin đang sở hữu các trung tâm heo giống hạt nhân, nhà máy thức ăn chăn nuôi, sản xuất thuốc thú y, chế biến thực phẩm,… với trình độ tự động hóa cao, ứng dụng công nghệ hiện đại nhập khẩu toàn bộ từ Châu Âu. “Ứng dụng công nghệ cao đã và đang giúp Mavin tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch sẽ, an toàn, có thể truy xuất được nguồn gốc đến tay người tiêu dùng với các trải nghiệm đặc biệt về chất lượng sản phẩm và dịch vụ”, Chủ tịch Mavin cho biết.

Tiêu chí xác định DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Luật Công nghệ cao, tạo sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, giá trị và hiệu quả cao, doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của DN đạt ít nhất 60% trong tổng số doanh thu thuần hằng năm; có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm nông nghiệp, áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất... Giấy chứng nhận DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp. Quy định về công nhận DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã có từ năm 2010 nhưng đến nay, cả nước mới có gần 30 DN được cấp.