Cailayvetco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ngày 9/4/2018, tại Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy – CAILAYVETCO, một thành viên của Tập đoàn Mavin, đã được tổ chức với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 4.515.758 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90 % trên vốn điều lệ của Công ty. 

Theo báo cáo của Ban Điều hành, tình hình chăn nuôi năm 2017 gặp nhiều khó khăn biến động, đặc biệt là giá thịt lợn giảm sâu từ đầu năm khiến người chăn nuôi chịu thua lỗ nặng. Tình trạng giá thấp kéo dài, khó khăn trong khâu tiêu thụ khiến người chăn nuôi lợn giảm đàn, bỏ đàn, treo chuồng, đã mang lại không ít khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Cailayvetco. Bám sát diễn biến của nền kinh tế, với sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của HĐQT, và các giải pháp kinh doanh linh hoạt sáng tạo, Cailayvetco đã nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Cụ thể, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017 như sau:
- Tổng doanh thu bán hàng đạt 141 tỷ đồng, hoàn thành 113,08 % kế hoạch và vượt 130% so với năm trước.
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng 34% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 11%.

Năm 2018, dự báo thị trường chăn nuôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Dù vậy, Công ty vẫn tự tin vào sự tăng trưởng của ngành và đặt ra cho mình mục tiêu phải tiếp tục tăng trưởng, luôn là người bạn đồng hành tin cậy của khách hàng, tiếp tục khẳng định được vị thế là một trong những Công ty Dược Thú y hàng đầu tại Việt Nam. 

Các hình ảnh tại Đại hội:
    
   
    

Xem thêm về Đại hội tại đây.