Tập đoàn Mavin hợp tác chiến lược với Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II

Tại Hà Nội, ngày 10/4/2018 – Tập đoàn Mavin và Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II (RIA 2) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong nuôi trồng thủy sản. Tham gia ký kết có ông Nguyễn Văn Sáng, Giám đốc RIA 2 và ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Mavin và RIA 2, hai bên sẽ hợp tác: Nghiên cứu và phát triển giống thủy sản; Nghiên cứu phát triển các sản phẩm của Tập đoàn Mavin và RIA2 trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; Phối hợp nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ nuôi tiên tiến của thế giới hướng tới phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững;…

Tại Lễ ký kết, ông David John Whitehead, đã chia sẻ định hướng của Tập đoàn Mavin về phát triển nuôi trồng thủy sản. “Thủy sản là mũi nhọn thứ 2 sau chăn nuôi heo của Tập đoàn Mavin và sẽ được chúng tôi đẩy mạnh trong các năm tới để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu tại miền Bắc về cả chế biến thức ăn thủy sản và nuôi trồng thủy sản nước ngọt”. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin phát biểu.

 

RIA 2 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là đơn vị có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn và dịch vụ về bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng; khai thác thủy sản; chế biến thủy sản tại các tỉnh Miền Nam. 

Trước đó, ngày 21/11/2017, Tập đoàn Mavin cũng đã ký kết hợp tác với Viện nghiên cứu và nuôi trồng thủy sản I (RIA 1) để nghiên cứu và phát triển các giống thủy sản nước ngọt. Việc tiếp tục hợp tác với RIA 2 sẽ bổ sung năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm của Mavin tại các địa bàn phía Nam, hỗ trợ Mavin thực hiện mục tiêu khép kín chuỗi giá trị “Từ Nông trại tới Bàn ăn” trong lĩnh vực thủy sản.