Mavin tham gia Hội nghị thượng đỉnh liên kết Doanh nghiệp Limitless 2022 của World Vision

Việc thực hiện mục tiêu về một thế giới không còn nạn đói, nơi an ninh lương thực được đảm bảo, dinh dưỡng được cải thiện và nông nghiệp bền vững được thúc đẩy vào năm 2030 ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong năm 2021 vừa qua, gần 828 triệu người bị đói trên toàn cầu. Cùng với chiến tranh, biến đổi khí hậu, và đại dịch COVID-19, con đường chấm dứt đói nghèo dường như còn rất xa.

Đó một trong những vấn đề được quan tâm tại Hội nghị thượng đỉnh liên kết Doanh nghiệp Limitless 2022 của World Vision và ông David John Whitehead, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mavin vinh dự là một diễn giả trong phiên Thảo luận “Sustainable Foods Systems – Interplay of Community, Corporation and Civil Society” vào ngày 3/8/2022 vừa qua trên nền tảng trực tuyến Airmeet. 

Tham gia phiên thảo luận cùng Chủ tịch Mavin là các CEO, lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành thực phẩm của khu vực Châu Á như ông Paul Newman – Giám đốc Advocacy Hub (Singapore), ông Amri IImma – Giám đốc điều hành Edufarmers (thuộc Tập đoàn Japfa), bà Peggy Chan – CEO chuỗi thực phẩm Zero Food Print Asia (Hongkong), bà Jucy Boucek – Giám đốc dinh dưỡng APAC. 

Trong phiên thảo luận, Chủ tịch Mavin đã cùng các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Châu Á thảo luận về các vấn đề như: những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cung cấp lương thực trong khu vực và các hướng giải quyết, khả năng hợp tác giữa doanh khối doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc giải trừ nạn đói, các giải pháp bền vững mà các doanh nghiệp áp dụng để thúc đẩy an ninh lương thực…

Ông David cũng đã chia sẻ những giải pháp và nỗ lực của Mavin để phát triển chuỗi giá trị thực phẩm sạch, đóng góp các sản phẩm an toàn sạch từ nguồn cho cộng đồng trong 18 năm hoạt động tại Việt Nam. Chủ tịch Mavin nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các đối tác như Tổ chức Tài chính quốc tế IFC, World Vision Việt Nam,… trong hành trình phát triển bền vững của Mavin trong những năm vừa qua, đã và đang cùng Mavin đóng góp cho cộng đồng với các giải pháp về Hỗ trợ sinh kế, phúc lợi động vật… Phần trình bày về chương trình chuyển đổi số của Mavin đã thu hút sự quan tâm của các diễn giả và nhận được sự đồng tình ủng hộ đối với vai trò của chuyển đổi số trong hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hội nghị thượng đỉnh liên kết Doanh nghiệp Limitless 2022 của World Vision được tổ chức trực tuyến trong các ngày 2 và 3/8/2022, với sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp, tập đoàn là đối tác của World Vision từ 27 quốc gia nhằm trao đổi, thảo luận để tìm kiếm cơ hội hợp tác vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Xin mời theo dõi toàn bộ phiên thảo luận có sự tham gia của Chủ tịch Mavin tại đây: