Mavin Austfeed Bình Định được công nhận là Doanh nghiệp xanh

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2024, tại Lễ công nhận danh hiệu Doanh nghiệp xanh của tỉnh Bình Định, Công ty TNHH Austfeed Bình Định đã vinh dự được Ban Quản lý Khu Kinh tế công nhận là Doanh nghiệp thực hiện xuất sắc công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2022 – 2023 và được trao tặng Chứng nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh.

Đại diện Mavin Austfeed Bình Định (bên trái, ngoài cùng) nhận Chứng nhận từ Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định

 Mavin Austfeed Bình Định đã được vinh danh trong Top 20 doanh nghiệp xuất sắc nhất của Khu Kinh tế tỉnh Bình Định (trong tổng số 152 doanh nghiệp) – xếp hạng “Màu xanh lá cây” trong công tác bảo vệ môi trường. Chứng nhận thể hiện những nỗ lực không ngừng và quyết tâm của thể cán bộ nhân viên Mavin Austfeed Bình Định trong công tác bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. 

Được biết, hiện có 242 doanh nghiệp có dự án đầu tư tại khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp, tuy nhiên chỉ có 152 doanh nghiệp được xem xét để phân hạng doanh nghiệp xanh. Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về bảo vệ môi trường, lấy mẫu kiểm nghiệm về chất lượng môi trường (nước, khí thải), Ban Quản lý KKT đã công nhận và khen thưởng cho 20 doanh nghiệp xếp hạng Màu xanh lá cây – thực hiện xuất sắc và 52 doanh nghiệp xếp hạng Màu xanh dương – Thực hiện tốt.

Hiện nay tỉnh Bình đang đang thúc đẩy các doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi xanh và sản xuất bền vững. Xếp hạng Doanh nghiệp Xanh được tổ chức định kỳ 2 năm một lần để vinh danh các doanh nghiệp thực hiện tốt chuyển đổi xanh. 3 tiêu chí để doanh nghiệp đạt "Doanh nghiệp xanh" gồm: Tuân thủ pháp lý về hồ sơ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn môi trường hiện hành; tuân thủ về thực hiện công tác BVMT theo quy định của pháp luật.