Bản tin Mavin - Từ Nông trại tới Bàn ăn số 6 (quý I,II/2019)

Kính mời Quý Khách hàng, Đối tác và các Đồng nghiệp đọc Bản tin Mavin - Từ Nông trại tới Bàn ăn, số 6 (Quý I, II/2019), chuyên đề về Đổi mới và Hiệu quả với các tin tức cập nhật về hoạt động của hệ thống Mavin trong nửa tháng đầu năm 2019.