5 Không, 10 Cấm, 8 Giải pháp an toàn sinh học phòng chống ASF

Chuyên gia Mavin tư vấn cho bà con chăn nuôi các giải pháp kiểm soát và phòng chống Dịch tả heo Châu Phi tại trang trại chăn nuôi.