Công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An nhận Cờ thi đua của UBND Tỉnh

Ngày 05/05/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc Tặng cờ thi đua của UBND Tỉnh cho 95 Tập thể hoàn thành nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của tỉnh Nghệ An, trong đó có Công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An. 

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do những biến động của nền kinh tế, ngành chăn nuôi nhưng tập thể cán bộ công nhân viên Mavin Austfeed Nghệ An đã không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, đạt được các chỉ tiêu để được xét thi đua khen thưởng theo chủ trương, quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Tỉnh Nghệ An. 
Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, những đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh, đóng góp vào phong trào thi đua yêu nước, Mavin Austfeed Nghệ An đã bảo vệ thành công thành tích và được nhận Cờ thi đua của Tỉnh ủy Nghệ An.

Công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An (Nhà máy MNA) chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2/2017, tổng vốn đầu tư 15 triệu USD trên diện tích 36.000 m2 tại Khu B, KCN Nam Cấm, công suất 300.000 tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm. Mavin Austfeed Nghệ An cũng đã được công nhận là Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào năm 2019. 

Mavin Austfeed Nghệ An là dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Nghệ An, điển hình về ứng dụng công nghệ cao và tự động hóa, đã đón tiếp rất nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, học tập mô hình sản xuất. Trong 6 năm hoạt động, Mavin Austfeed Nghệ An cũng đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội, kết nối thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An và nhận được rất nhiều bằng khen, ghi nhận từ UBND Tỉnh.