Mavin Austfeed đồng hành nâng cao chất lượng nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái có nhiều hồ đập với nguồn nước tự nhiên, mẫu nước phù hợp với phát triển nghề cá. Trên cơ sở thế mạnh này, xã đã thành lập Hợp tác xã nông lâm nghiệp Việt Thành với 10 hộ nông dân phát triển lồng cá thương phẩm, chăn nuôi các giống cá như rô phi đơn tính, điêu hồng, trắm đen… So với nuôi cá truyền thống và phát triển chăn nuôi cá lồng quây lưới công nghiệp hiện đại, sau 1 tháng chăn nuôi, cá tăng trưởng gấp 3 – 4 lần, cho kết quả khả quan.

HTX nông lâm nghiệp Việt Thành đã lựa chọn và ký kết với Công ty CP Mavin Austfeed, theo đó Mavin Austfeed sẽ cung cấp cho HTX con giống và thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, đồng thời chuyển giao toàn bộ kỹ thuật và phương pháp chăn nuôi tiên tiến.

Ông Cao Xuân Thế, Giám đốc kinh doanh Mavin Austfeed khu vực miền Bắc cho biết, thức ăn thủy sản của Mavin Austfeed có chất lượng cao, không kháng sinh cho hiệu quả chăn nuôi tốt, FCR khoảng 1,3, có thể tạo thu nhập cho bà con 20 triệu/lồng cá rô phi. “Không những cung cấp các điều kiện cần về thức ăn, con giống và kỹ thuật chăn nuôi cho bà con, chúng tôi cũng sẽ cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra cho bà con theo giá thị trường để bà con yên tâm chăn nuôi sản xuất”, ông Cao Xuân Thế khẳng định.

Nhờ hợp tác với Mavin Austfeed, các thành viên HTX đều rất phấn khởi và tin tưởng vào thành công của mô hình liên kết này, HTX cũng đã lên kế hoạch tiếp tục đầu tư thêm lồng để thả thêm cá, tăng quy mô chăn nuôi.

Mô hình hợp tác này hiện đang được Mavin triển khai mạnh mẽ tại các tỉnh phía Bắc, một mặt thực hiện cam kết đồng hành cùng bà con nông dân, giúp bà con tiếp cận chuỗi liên kết chặt chẽ và bền vững của Mavin, mặt khác, tạo công ăn việc làm cho người nông dân, tăng thu nhập và góp phần nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn.

 

Phóng sự phát sóng trên Đài PTTH tỉnh Yên Bái về đồng hành của Mavin Austfeed và HTX Việt Thành