Khóa đào tạo Xử lý Khủng hoảng Truyền thông lần thứ I

Ngày 02/03/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn Mavin phối hợp với Học viện OneSmart tổ chức Khóa đào tạo Xử lý Khủng hoảng Truyền thông lần thứ I.

Tham gia khóa Đào tạo có hơn 40 cán bộ quản lý của Mavin Pigfarm và một số lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn Mavin. Khóa Đào tạo có sự đồng hành của Giảng viên là ông Nguyễn Đình Thành, chuyên gia hàng đầu về Truyền thông PR và Văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam.

 
Giảng viên Nguyễn Đình Thành là chuyên gia hàng đầu về Truyền thông PR tại Việt Nam

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Mavin và các doanh nghiệp nói chung luôn tiềm ẩn các nguy cơ có thể dẫn đến khủng hoảng bất cứ lúc nào, điều cần thiết là mỗi cán bộ nhân viên ý thức được các nguy cơ đó, có thái độ bình tĩnh và được chuẩn bị các kỹ năng cần thiết khi khủng hoảng xảy ra.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn: “Chương trình đào tạo Xử lý Khủng hoảng truyền thông nhằm giúp các cán bộ Mavin đặc biệt là Pigfarm nhận diện được các vấn đề về khủng hoảng, các bước đối phó, cách phối hợp với các bộ phận liên quan, và đặc biệt là có sự chuẩn bị tốt nhất cho các tình huống khủng hoảng có thể xảy ra”.

Hơn 40 học viên đã có một ngày học thú vị và bổ ích, với rất nhiều kiến thức và kỹ năng mới về xử lý khủng hoảng, các học viên cũng đã tham gia phân tích, mổ xẻ các tình huống thực tế và thảo luận để đưa ra các giải pháp ứng phó sau khi được Giảng viên hướng dẫn nguyên tắc và các bước xử lý một cuộc khủng hoảng.

 
Các học viên thảo luận bài tập tình huống

Hơn 40 học viên Khóa Đào tạo Xử lý Khủng hoảng Truyền thông lần thứ I chụp ảnh lưu niệm cùng Giảng viên