Mekovet tổ chức Đại hội CĐCS điểm của CĐ ngành NN & PTNT Tiền Giang

Trong khí thế thi đua sôi nổi của công nhân viên chức lao động, đặc biệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam, ngày 25/02/2023, tại Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (Mekovet) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở Khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội nhằm đánh giá kết quả hoạt động của ban CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 cũng như quyết định phương hướng, nhiệm vụ và bầu ra BCH Công đoàn mới.

Đại hội có sự tham dự nhiều lãnh đạo Công đoàn tỉnh Tiền Giang

Đại hội có sự tham dự nhiều lãnh đạo Công đoàn tỉnh Tiền Giang gồm: Bà Võ Thị Mỹ - ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, Bà Huỳnh Kim Thoa – ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh – Chủ tịch Công đoàn ngành NN& PTNT tỉnh Tiền Giang, cùng các ủy viên BCH công đoàn Ngành, Phó chủ tịch CĐCS khối doanh nghiệp, Nghiệp đoàn trực thuộc ngành NN&PTNT tỉnh Tiền Giang. Về phía Mekovet là Ban Giám đốc và 84 Đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty.

Các Đoàn viên tham gia bầu cử nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, CĐCS của Công ty CP Dược thú y Cai Lậy đã tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Khóa VII Công đoàn ngành NN&PTNT và Văn kiện ĐH CĐCS Khóa VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu cử nhân sự Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra và đoàn Đại biểu dự Đại hội 7 Công đoàn ngành, nhiệm kỳ 2023-2028. Các Đoàn viên cũng đã tham gia sôi nổi trong các bài tham luận về Công tác chăm lo đời sống bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động cũng như An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Dược thú y Cai Lậy Khóa VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm: Ông Thân Văn Dũng - Chủ tịch, Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Chủ tịch, Bà Trần Thị Kiều Chinh - Ủy viên, Bà Võ Thị Lệ Trinh – UV và Ông Võ Thanh Vẹn – UV.

Đại hội cũng lắng nghe các ý kiến đóng góp từ Bà Huỳnh Kim Thoa – ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh – Chủ tịch Công đoàn ngành NN& PTNT tỉnh Tiền Giang, thể hiện sự quan tâm, sát sao của lãnh đạo Công đoàn Ngành đối với hoạt động của các Công đoàn cơ sở, qua đó tiếp thu đưa vào Nghị quyết, kế hoạch hoạt động hàng năm để lãnh đạo hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở Công ty CP Dược thú y Cai Lậy đã tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 7 và đã được tặng Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang và Giấy khen của Công đoàn ngành NN& PTNT. Với kết quả hoạt động xuất sắc đó, Đại hội Công đoàn Cơ sở Công ty CP Dược thú y Cai Lậy Khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028 được chọn là Đại hội điểm của Công đoàn ngành NN& PTNT tỉnh Tiền Giang.