Bản tin Mavin Sáng tạo (ngành Feed)

Innovation - Đổi mới là 1 trong 6 giá trị cốt lõi của Mavin. Đổi mới, theo như Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin, Mr. David John Whitehead chính là động lực tạo nên sức mạnh cạnh tranh của Mavin, giúp Mavin khác biệt, vượt trội so với đối thủ.

Đổi mới có nghĩa là mỗi cá nhân/tập thể cần “suy nghĩ và hành động khác biệt, tư duy phản biện và cởi mở, tránh đi vào lối mòn”. Từ những hạt mầm ý tưởng nhỏ, sẽ tạo nên thành công lớn cho tập thể. Thực tế cho thấy, rất nhiều những cải tiến nhỏ trong hệ thống Mavin Feed đã giúp tiết kiệm nguồn lực lớn cho Tập thể. 

Bản tin Mavin Sáng tạo của ngành Feed ghi nhận các ý tưởng, các tấm gương sáng trong đổi mới, sáng tạo tại các Nhà máy Feed trên toàn quốc, được trong tháng 02 và 03/2022. Các bản tin tiếp theo được lồng ghép trong nội dung của Bản tin nội bộ MyMavin.

Xin giới thiệu các số xuất bản tại các link bên dưới (chọn mở full màn hình để đọc được rõ hơn):

    

Bản tin Sáng tạo số 01 - tháng 02/2022 

 

Bản tin Sáng tạo số 02 - tháng 03/2022