Mavin chủ động kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19

Trước các diễn biến phức tạp của Covid-19, Tập đoàn Mavin đã bắt đầu kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên toàn hệ thống. 

Các biện pháp được thực hiện chặt chẽ gồm: 
- Cán bộ, công nhân viên đến công ty/nhà máy/trang trại phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên;
- Khách hàng/đối tác đến liên hệ công tác được phát khẩu trang, đo thân nhiệt; 
- Toàn bộ hệ thống xe ô tô, xe hàng vào Nhà máy, Trang trại đều được sát trùng và bố trí khu vực đỗ xe riêng. 

Cán bộ nhân viên phải rửa tay và sát khuẩn tay thường xuyên khi đến văn phòng

Để tăng cường nhận thức phòng chống dịch bệnh cho cán bộ nhân viên, các đơn vị Mavin đã tiến hành tuyên truyền thường xuyên về tình hình dịch bệnh, phổ biến và treo các poster biện pháp phòng chống dịch, khuyến cáo cán bộ, công nhân viên tránh đến các điểm tụ tập đông người, khai báo trung thực khi có người nhà trở về từ các tỉnh có dịch. 

Phun sát trùng xe tải vào Nhà máy

Các biện pháp đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục cũng đã được Mavin lên kế hoạch chi tiết và sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào bao gồm: phương án back-up dữ liệu, chế độ làm việc luân phiên, ủy quyền, làm việc từ xa,… Từ ngày 29/7/2020, Mavin cũng đã thông báo tạm dừng các hoạt động đi công tác, du lịch, tăng cường họp qua các nền tảng online (Zoom, Skype, Microsoft Team) để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho cán bộ nhân viên.

 

Cán bộ đeo khẩu trang tại Văn phòng làm việc để phòng tránh lây lan dịch bệnh