Thức ăn cho gia cầm

1. Thức ăn cho gà thịt

Sản phẩm cho gà trắng 5401, 5402, 5403, 5404 &  Sản phẩm cho gà màu 5301, 5302, 5303

Mô tả:

• Nguyên liệu đặc biệt giúp gà tiêu hóa thức ăn tốt hơn
• Tăng vàng chân, vàng da
• Bổ sung men tiêu hóa giúp giảm chất thải ô nhiễm ra môi trường
• Cân đối đầy đủ dinh dưỡng theo từng loại giống gà và giai đoạn cụ thể
• Đặc biệt giai đoạn úm được chia nhỏ để phù hợp với nhu cầu phát triển của gà
• Mỗi loại sản phẩm phù hợp từng giai đoạn cụ thể của gà

Hiệu quả:
• Sử dụng cám Austfeed gà vàng chân, vàng da, ngoại hình đẹp
• Gà tăng trọng tốt, FCR thấp, tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi
• Lườn, đùi to hơn, chất lượng thịt tốt hơn
• Rút ngắn thời gian nuôi

Quy trình chăn nuôi với các sản phẩm dành cho gà thịt:

2. Thức ăn cho gà hậu bị & gà đẻ

 Sản phẩm cho gà hậu bị 5587

 • Thức ăn cho gà đảm bảo thể trạng, sức khỏe để gà đẻ năng suất cao
• Gà khỏe mạnh, độ đồng đều cao
• Giúp gà giảm stress trong thời gian hậu bị, chuyển cám
• Hệ tiêu hóa hoàn chỉnh kích thích lượng ăn vào khi gà đẻ 

 Sản phẩm dành cho gà đẻ 5588, 5588S

• Tỷ lệ đẻ cao, kéo dài thời gian khai thác, tăng số lượng trứng /năm 
• Dinh dưỡng cân bằng, chất lượng ổn định 
• Vỏ trứng dầy, lòng trắng đặc nhiều lòng đỏ đẹp
• Giữ xác gà sau loại thải
• Phân khô, giảm mùi hôi chuồng


  
   
Quy trình chăn nuôi các sản phẩm dành cho gà hậu bị, gà đẻ:

3. Thức ăn cho ngan, vịt

Sản phẩm cho vịt thịt 6101, 6102

• Nguyên liệu đặc biệt giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn, tăng trưởng nhanh hơn
• Công nghệ ép viên đặc biệt giúp viên chắc hơn, bền hơn giảm hao hụt khi chăn nuôi
• Chế phẩm đặc biệt giúp vịt chắc xương, thơm thịt 
• Đặc biệt giai đoạn úm giúp vịt chống nhiễm trùng và phát triển khung tối đa
• Vịt tăng trưởng nhanh hơn, bung lông sớm hơn giúp giảm thời gian nuôi
• Vịt tăng trọng tốt, FCR thấp, tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi

Sản phẩm cho vịt ngan đẻ 6688

 • Tỷ lệ đẻ cao, kéo dài thời gian khai thác, tăng số lượng trứng/năm 
• Dinh dưỡng cân bằng, chất lượng ổn định 
• Công nghệ ép viên đặc biệt giúp viên chắc hơn, bền hơn giảm hao hụt khi chăn nuôi
• Vỏ trứng dầy, lòng đỏ to lòng trắng đặc nhiều giúp tỷ lệ ấp nở cao
• Cân đối dinh dưỡng giảm lượng ăn của vịt, lợi nhuận kinh tế cao

4. Thức ăn dành cho cút hậu bị

Sản phẩm dành cho cút hậu bị 3386, 3388

• Tỷ lệ đẻ cao, kéo dài thời gian khai thác, 
• Dinh dưỡng cân bằng, chất lượng ổn định 
• Vỏ trứng dầy, hoa văn sắc nét
• Chim béo, giữ xác chim sau loại thải
• Phân khô, giảm mùi hôi chuồng