Trao quà khai giảng tại Trường THCS Cái Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp