Chính sách môi trường và xã hội

Môi trường và đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên sống

1.    Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin (“Mavin Group”) đang nỗ lực theo đuổi hoạt động sản xuất hiện đại và bền vững trong lĩnh vực chăn nuôi và thực phẩm; do đó, chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, cùng với đó là áp dụng các thực hành có lợi cho môi trường và đa dạng sinh học theo thông lệ phổ biến tốt nhất, ví dụ hướng dẫn về EHS của Nhóm Ngân hàng Thế giới, hướng dẫn ngành được ban hành bởi Cơ quan chức năng Việt Nam, ...

2.    Mavin Group đảm bảo rằng những cam kết về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học của mình sẽ được phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công nhân viên, cũng như các đối tác của chúng tôi để nâng cao nhận thức và cùng thực hiện một cách có hiệu quả các hành động bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

3.    Do vậy, Mavin Group cam kết sẽ thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường và đa dạng sinh học bao gồm quản lý bền vững chất thải, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, giám sát và cải tiến liên tục các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hệ thống quản lý môi trường và xã hội (MTXH) được tiêu chuẩn hoá nhằm đáp ứng các quy định trong nước và yêu cầu quốc tế.

4.    Với đặc thù của lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi, Mavin Group sẽ áp dụng và thực hành các tiêu chuẩn quyền lợi động vật phổ biến hiện hành; theo đó, vật nuôi trong các trang trại sở hữu hay hợp đồng của Mavin Group được đảm bảo trạng thái tốt về thể chất và tinh thần của con vật, chúng sẽ yêu cầu nhân viên và các đối tác đối xử tốt với vật nuôi để chúng có trạng thái tốt, tránh những đau đớn không đáng có cho dù là vật nuôi làm thực phẩm, công cụ sản xuất hay thú cưng.